Sambar Rear RH Tail Lamp Assembly KS3, KS4

Sambar Rear RH Tail Lamp Assembly KS3, KS4

SKU: 84201TA040

$92.00

Quantity:

More Info

Subaru Sambar Rear RH Tail Lamp Assembly. Fits KS4, KS3 Trucks.

 

Sambar Rear RH Tail Lamp Assembly KS3, KS4

Yokohama Motors JDM OEM Auto Parts - This store is powered by ShopSite web catalog software.